SPORZĄDZANIE UMÓW dla firm to konieczność, czy może wystarczy się dogadać? Mateusz Tuński – mateusztunski.pl

Dlaczego przedsiębiorcy trafiają do więzienia? Czy wiesz, czym jest founders agreement, NDA i jak podchodzić do kar umownych? Kiedy skorzystać z pomocy prawnika? Czy sporządzanie umów jest konieczne, czy wystarczy skopiować i delikatnie zmodyfikować gotowy dokument? Między innymi o tym wszystkim opowiedział nam Mateusz Tuński – sprawdź!

Kim jest Mateusz Tuński?

Na co dzień pomaga ludziom rozwiązywać istniejące problemy i zapobiegać nowym. Od 5 lat jest adwokatem, od 3 lat także partnerem w Sak, Tatara, Tuński Spółka Partnerska Adwokatów. Praktycznym prawem zajmuje się od 11 lat i sporządza umowy o wartości od kilku do kilkuset tysięcy złotych!

Sporządzanie umów i inne prawne kwestie – na jakie ryzyka narażeni są przedsiębiorcy?

Z jednej strony pojawia się ryzyko karne oraz karno-skarbowe – pierwsze wiąże się z możliwością więzienia, a drugie z ogromnymi grzywnami. Z drugiej strony są ryzyka związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną i cywilną. 

W jakich sytuacjach nam grożą? Przedsiębiorcy często myślą, że gdy mają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wymiar sprawiedliwości ich nie dosięgnie, a nie jest to prawda. Są sytuacje, w których sądy pociągają do odpowiedzialności osoby współtworzące taką spółkę. 

„Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, jest tylko to, co jesteś w stanie udowodnić w sądzie”

Potencjalnie groźną sytuacją jest współpraca z freelancerem, np. programistą, której warunki zostały ustalone wyłącznie w formie ustnej. Gdy taki programista wykorzysta do swojego projektu licencję, za którą nie zapłacił, spółka korzystająca z jego usługi może zostać pozwana. Co w przypadku, gdy nie podpisali umowy? Jest to zaniechanie i nie da się wówczas udowodnić, że to nie była wina spółki. Dlatego warto od początku dbać o sporządzanie umów pisemnych. Warto czynić ustalenia także w mailach, a nawet w sms-ach. W umowie ustnej występuje słowo przeciwko słowu, a dysponując deklaracjami pisemnymi, przedsiębiorca wygląda bardziej wiarygodnie. 

Z jakich powodów przedsiębiorcy najczęściej trafiają do więzienia?

Najnowsze statystyki pokazują, że ponad 90% wniosków o tymczasowy areszt kończy się aresztem. Kiedy tak się dzieje? Na przykład, gdy ktoś Cię wskazuję jako osobę, która uczestniczyła w karuzeli finansowej albo pomagała sprzedać przedmioty pochodzące z przestępstwa. Samo zeznanie często jest uznawane za wiarygodne przez organy ścigania. Co więcej, takie zeznanie wystarczy, żeby złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie i dopiero później szukać dowodów. Drugi powód jest bardziej prozaiczny – wiele osób po prostu na różne sposoby „kombinuje”.

Niebezpieczne jest także zjawisko występujące między innymi w branży budowlanej. Firma realizuje inwestycję, zatrudnia podwykonawców, jednak nie ma środków na wynagrodzenia, dlatego czeka, aż otrzyma pieniądze od kontrahenta. A co, gdy kontrahent nie zapłaci? Skutkiem może być skazanie osoby odpowiedzialnej za tę decyzję. Jeśli jednak istniały okoliczności, które przyczyniły się do niewypłacalności, można spróbować poprowadzić sprawę tak, żeby nie odpowiadać na gruncie karnym, tylko na gruncie cywilnym, dzięki czemu jest szansa na uniknięcie więzienia.

Sporządzanie umów od nowa, czy wystarczy skopiować i zmienić dane?

Poprawienie regulaminu czy umowy często kosztuje więcej niż napisanie ich od nowa. Co więcej, treść takich dokumentów może być traktowana jako utwór, a ich skopiowanie jako nieuczciwa konkurencja. Jeśli skopiujesz regulamin ze sklepu internetowego, to warto sobie zadać również pytanie, czy są obecne w nim zapisy, które powinny chronić właśnie Twoją działalność. 

Kiedy przedsiębiorca powinien zwrócić się o pomoc do prawnika?

Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby w ogóle czytać umowy. Zdarzają się sytuacje, że kontrahent zmieni zapisy w umowie już po ustaleniach, dlatego przed podpisaniem i tak trzeba ją ponownie przeczytać. Kiedy dostajemy od klienta umowę, to zawsze warto skonsultować ją z prawnikiem, który zasugeruje, na jakie aspekty zwrócić uwagę. W przypadku programistów często jest tak, że prawa autorskie przechodzą na zleceniodawcę w momencie przekazania dzieła, a nie w momencie wypłaty wynagrodzenia. Dlatego trzeba negocjować zapis dotyczący momentu przekazania praw albo wzmocnić gwarancję wypłaty pieniędzy. 

W przypadku umów deweloperskich na mieszkanie, również należy skonsultować umowę z prawnikiem. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że umowa jest na spółkę z o.o., po pewnym czasie użytkowania w mieszkaniu powstanie wada, a wspomniana spółka już nie istnieje. Gdzie wtedy złożyć reklamację i kogo pociągnąć do odpowiedzialności? 

Oszustwa nieuczciwych kontrahentów często uchodzą na sucho, z obawy ofiar, że sprawa sądowa będzie trwała latami. A w przypadku dobrze sporządzonej umowy, wygranie sprawy w sądzie jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Dlatego dobra umowa powinna być skondensowana, ale na pewno nie powinna być krótka. Podobnie jest w przypadku zakazu konkurencji czy kar umownych – wszystkie elementy umowy powinny być jak najbardziej uściślone, żeby skutecznie obowiązywały.

Czy warto podpisywać founders agreement i NDA?

Founders agreement to świetny dokument, kiedy chcemy z kimś podjąć współpracę, nawet jeśli dobrze tę osobę znamy. Określa jasne ramy współdziałania i ułatwia współdziałanie. Ponadto pozwala zbadać, czy w ogóle nadajemy się do wspólnego prowadzenia biznesu. Możemy dzięki niej wyjaśnić najważniejsze wątpliwości, np. jak rozliczać się z przychodów.

Natomiast NDA, czyli umowa o poufności również jest bardzo ważna i warto ją podpisywać, ale należy to robić z głową. Wśród przedsiębiorców pokutuje błędne założenie, że wszystko, co jest poufne, jest tajemnicą przedsiębiorstwa. A to nie do końca prawda. Jeśli otrzymujesz taką umowę, to warto zwrócić uwagę na to, co według umowy powinieneś zrobić z dokumentami po zakończeniu współpracy. Na przykład faktura zwykle zawiera informacje poufne dotyczące rozliczenia, ale przecież nie da się jej zniszczyć, dlatego klient może wymagać kary umownej. Pomimo że jest to nadużycie, może powstać problem. Zwróć także uwagę, żeby w takiej umowie uwzględnić, komu będą przekazywane poufne informacje (księgowemu, pracownikom itd.). 

Jak zapewnić bezpieczeństwo swojej firmie?  

Przy niektórych współpracach powinny funkcjonować kary umowne. Należy jednak pamiętać, jak one działają. Wystarczy, że ktoś udostępni daną informację i otrzymuje karę, nie trzeba udowadniać, że poniosło się stratę. Żeby zadbać o interesy obu stron umowy, można skorzystać też z innych narzędzi. Dobrą praktyką jest ustalenie kary umownej za opóźnienia i anulowanie kar, gdy docelowo projekt jest zrealizowany na czas. 

Prowadząc działalność gospodarczą, zawsze warto mieć również OC. W niektórych przypadkach można próbować uzyskać unity odpowiedzialności. Oznacza to, że ponosimy odpowiedzialność na przykład tylko do wysokości kontraktu, a powyżej tej wartości tylko w sytuacji, gdy nastąpiło umyślne lub rażące niedbalstwo.  

Czy wiesz już, jak mniej więcej wygląda sporządzanie umów? Mimo wszystko potrzebujesz pomocy prawnika? Jeśli tak, to zgłoś się do Mateusza Tuńskiego! On i jego kancelaria, zajmują się rozmaitymi sprawami – od rozdzielności majątkowej, przez umowy, aż po audyty firm. 

Mateusz Tuński: https://mateusztunski.pl/

Spółka Partnerska Adwokatów: https://adwokaci-stt.pl/​

Subskrybuj nasz kanał YouTube albo zaglądaj na bloga, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami!